Saturday, 16 February 2019

ஜம்மு காஷ்மீர் புல்வாமா பயங்கரவாதிகள் தாக்குதலில் இன்னுயிர் நீத்த மத்திய ரிசர்வ் போலிஸ் (CRPF) படையினரின் முழு விவரம்!!!

No comments:

Post a Comment