Saturday, 26 January 2019

தற்காலிக ஆசிரியர் பணிக்கு வந்தவர்கள் திடீர் சாலை மறியல்!!!வேலைக்கு வருவதற்கு முன்பே மறியல் போராட்டம் தமிழக அரசே சிந்தித்துக்கொள் வேலைக்கு வந்தால் அவர்களும் எங்களோடு...!!

No comments:

Post a Comment