Monday, 3 December 2018

நிர்வாக பள்ளியில் - தலைமையாசிரியர் மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தேவை - கடைசி தேதி :16.12.2018ICF இணைப்பு பெட்டி தொழிற்சாலை பள்ளியில் முதல்வர் பணி மாதச்சம்பளம் 35 ஆயிரம் மற்றும் இந்தி, கணக்கு, அறிவியல், உடல் திறன் மற்றும் சுகாதாரக் கல்வி ஆகிய பாடங்களை நடத்துவதற்கு பயிற்சி பெற்ற பட்டதாரி ஆசிரியர்களை நியமிக்க முடிவு

No comments:

Post a Comment