Monday, 20 August 2018

உலக கொசு ஒழிப்பு தினம்


உருவத்தில் சிறியதாக இருக்கும் கொசுக்கள் மனிதர்களுக்கு ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகளில் முதலிடத்தில் உள்ளன. அந்த வகையில்இ அனோபிலஸ் என்ற கொசு மலேரியா காய்ச்சலையும்இ ஏடிஸ் ஏஜிட்டி என்ற கொசு டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியா நோயையும்இ கியூலக்ஸ் என்ற கொசு யானைக்கால் நோயையும்இ ஜே.இ. என்ற கொசு ஜப்பானிய மூளை காய்ச்சலையும் பரப்புகிறது என கடந்த 1897ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி சர் ரெனால்ட் ராஸ் (ளுசை சுழயெடன சுழளள) என்ற விஞ்ஞானி கண்டுபிடித்தார். கொசுக்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதிஇ உலக கொசு ஒழிப்பு தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment