Wednesday, 20 June 2018

கணிதம் மற்றும் ஆங்கிலப் பாடத்திற்கு மாநில அளவில் காலிப்பணியிடம் ஏதும் இல்லை


கணிதம் மற்றும் ஆங்கிலப் பாடத்திற்கு மாநில அளவில்  காலிப்பணியிடம் ஏதும்  இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது*.

*🔵🔵காலிப்பணியிட விவரம்...*

சமூக அறிவியல் -2- (கிருஸ்ணகிரிமாவட்டத்தில் மட்டும்.)

அறிவியல் - 9 - (திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் மட்டும்.)

தமிழ் -7 - (கிருஸ்ணகிரியில் மட்டும்.)

No comments:

Post a Comment