Tuesday, 12 June 2018

DSE PROCEEDING:பணிநிரவல் கலந்தாய்வு தொடர்பான இயக்குனரின் செயல்முறைகள் 11.06.2018 நிலவரப்படி...


Surplus கலந்தாய்வு தொடர்பான இயக்குனரின் செயல்முறைகள் 11.06.2018 நிலவரப்படி...எனவே பணிநிரவல் (Surplus) கலந்தாய்வு நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன...

CLICK HERE TO READ MORE...

No comments:

Post a Comment