Wednesday, 16 May 2018

12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 231 மாணவர்கள் 1,180 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் எடுத்து தேர்ச்சி

சென்னை: 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாகியுள்ளது. இதில் 50 மாணவர்கள் மற்றும் 181 மாணவிகள் 1,180 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் எடுத்து தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.


 1,151-1,180 மணிப்பெண்களை 4,847 மாணவ, மாணவிகள் பெற்றுள்ளனர். 1,126-1,150 மதிப்பெண்களை 8,510 மாணவ, மாணவிகள் பெற்றுள்ளனர். 1,101-1,125 மதிப்பெண்களை 11,739 மாணவ, மாணவிகள் பெற்றுள்ளனர். 1,001-1,100 மதிப்பெண்களை 71,368 மாணவி, மாணவிகள் பெற்றுள்ளனர்.


 901-1,000 மதிப்பெண்களை 1,07,266 மாணவ, மாணவிகள் பெற்றுள்ளனர். 801-900 மதிப்பெண்களை 1,43,110 மாணவ, மாணவிகள் பெற்றுள்ளனர்.


 701-800 மதிப்பெண்களை 1,65,425 மாணவ, மாணவிகள் பெற்றுள்ளனர். 700 மற்றும் அதற்கு கீழே 3,47,938 மாணவ, மாணவிகள் பெற்றுள்ளனர்.

No comments:

Post a Comment